2 x 1769m2 pozemky vedľa seba v priemyselnej zóne v Dunajskej Strede, aj jednotlivo - 49 €/m2
Typ nehnuteľnosti Pozemok
Typ predaja Predaj
Cena 49 €/m2
Lokalita Dunajská Streda
Stav nehnuteľnosti Novostavba

Popis


Duna Reality – Ing. Peter Krascsenics ponúka na predaj 2 pozemky stojace vedľa seba, každý o ploche 1769 m2 v časti Nová osada v Dunajskej Strede. Inžinierske siete pred pozemkom. Uličná šírka pozemku: 21m Dĺžka: 90m Funkčné využitie územia podľa ÚPN mesta Dunajská Streda: Polyfunkčné územie výroby a služieb ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA: Územie regulačného bloku slúži predovšetkým na umiestňovanie zariadení výrobných, servisných a opravárenských služieb a výrobných služieb, vrátane skladov, skladovacích plôch veľkoobchodu a distribúcie vhodne prepojených na dopravnú sieť, podstatne neobťažujúcich okolie. S touto funkciou sa ráta ako s dominantnou pri rozvoji nových plôch a reštrukturalizácii existujúcich plôch s charakteristikou výroby. FUNKČNÉ VYUŽITIE: PRÍPUSTNÉ FUNKCIE: Prevládajúce - plochy a zariadenia priemyselnej výroby a logistických zariadení. - sklady, skladovacie plochy, areály výrobných, servisných a opravárenských služieb, veľkoobchodu a logistiky. Vhodné - budovy pre obchod a služby - robotnícke ubytovne - budovy pre administratívu, správu a na riadenie - stolárske dielne, sklenárske dielne, dielne iného charakteru, výroba, veľkosklady, skladovanie a zariadenia dopravy (ako hlavné stavby), stavebného materiálu, predajne vzorkové predajne dlažieb a parkiet, zberné suroviny, predajne nábytku, kamenárske dielne, chovné stanice a pod. - všetky druhy autoslužieb (pneuservisy, autolakovne, umyvárne áut, čistenie interiérov áut, opravovne, servisy, autobazáre, autopožičovne, klampiarske dielne a iné), - zariadenia vedecko-výskumné a iné zariadenia podporujúce technologický transfer, - parkoviská a garáže, - príslušné pešie, cyklistické a cestné komunikácie a plochy trás a zastávok MHD - čerpacie stanice pohonných hmôt - nevyhnutné plochy a zariadenia technického vybavenia územia - parkovo upravená líniová a plošná zeleň a sprievodná zeleň zariadení a zeleň s hlukoizolačným charakterom Cena: 49,-EUR/m2 Neváhajte , volajte!


Výhody nehnuteľnosti

široký, rovinatý


Značky


  • Slnečný
  • Oplatí sa
  • Široké možnosti využitia