Reklamačný poriadok

20 Október 2016 Ing. Peter Krascsenics

REKLAMAČNÝ PORIADOK  Duna Reality, s.r.o.   Duna Reality s.r.o., IČO: 50 560 789, so sídlom: Mierová 795/9, 930 11 Topoľníky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 38603/T (ďalej len "Realitná kancelária" alebo len "RK") vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok. 1.        Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzáj ...

Zobraziť