Ani vysoká inflácia, ani nízky záujem o nehnuteľnosti nemusí znamenať nepredajnosť nehnuteľnosti

20 Október 2016 Ing. Peter Krascsenics